26 03, 2023

Ali si lahko vodim računovodstvo sam?

2023-03-26T08:53:50+02:0026.03.2023|Davki, DDPO, DDV, Dohodnina, Plače, Prispevki, Razno, Ustanovitev podjetja|

Zakon o gospodarskih družbah določa, da morajo družbe in podjetniki voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti v skladu s tem zakonom ter slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, če zakon ne določa drugače. V Sloveniji ni [...]

15 09, 2020

Obvezni podatki in sestavine na izdanih računih in dopisih

2020-12-22T19:33:55+01:0015.09.2020|Davki, Razno, Ustanovitev podjetja|

V praksi je velikokrat nejasno, kaj vse morajo v skladu z zakonodajo vsebovati računi in dopisi, ki jih družbe pošiljajo oziroma izročajo svojim partnerjem (kupcem, naročnikom itd.). Dopisi in izdani računi morajo vsebovati podatke in sestavine, ki jih določajo Zakon [...]

20 06, 2018

Sporočanje transakcijskih računov fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost (s.p….) do 1.7.2018

2020-10-28T16:26:00+01:0020.06.2018|Davki, Razno, Ustanovitev podjetja|

Vrsta računa in opravljanje dejavnosti ter sporočanje podatkov v RTR Dne 1. 7. 2018 se prične uporabljati tudi 11. poglavje Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Ur. l. RS, št. 7/18, 9/18, v nadaljevanju: ZPlaSSIED), [...]

15 12, 2017

Register dejanskih lastnikov (eRDL)

2018-01-11T10:23:13+01:0015.12.2017|Razno, Ustanovitev podjetja|

Ajpes je zagnal aplikacijo za vpis podatkov v register dejanskih lastnikov. Register dejanskih lastnikov (RDL) je baza podatkov, v kateri so zbrani podatki o dejanskih lastnikih z namenom zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočanja zlorab poslovnih subjektov za [...]

Go to Top