Kadrovske storitve

Povečajte storilnost in zanesljivost z razbremenitvijo od obračunavanja plač ter vodenja kadrovskih evidenc.

Obračunavanje plač in dohodkov

Obračunavanje osebnih dohodkov in svetovalna podpora.

Kadrovske storitve

Vodenje personalnih map zaposlenih, priprava odločb o dopustu…

Kadrovsko pravno svetovanje

Svetovanje in priprava pogodb o delovnem razmerju, aktov o sistemizaciji,…

Z najemom kadrovskih storitev pri nas si zagotovite:

Strokovnost

Obračun plač in drugih dohodkov vam izvaja za to dodeljena oseba z večletnimi izkušnjami.

Nižje stroške

Z izkoriščanjem vseh možnih olajšav in prihrankov pri obračunavanju plač in drugih prejemkov.

Zaupnost podatkov

Vsi podatki o zaposlenih so hranjeni izven dostopa s strani zaposlenih kar povečuje zaupnost podatkov o osebnih prejemkih.

Povečanje storilnosti

Razbremenitev na področju obračunavanja plač in kadrovskih zadev vam omogoča večjo osredotočenost na posel.

Ažurnost

Plače in drugi prejemki so vsakokrat obračunani do dogovorjenega dneva.

Brezpapirno poslovanje

Obračun plač poteka brezpapirno in se varno pošilja po elektronski poti s šifriranimi podatki.

24/7 vpogled v evidence

Možnost stalnega spletnega dostopa v podatke o obračunanih plačah in drugih prejemkih.

Administrativno podporo

Razbremenite se vodenja št. dni dopustov, vročanje odločb o odmeri dopustov in drugih administrativnih opravil.

Obračunavanje plač in drugih dohodkov zajema

 • Obračun plač in povračil stroškov pri opravljanju dela;

 • Obračun regresa, odpravnin in jubilejnih nagrad;
 • Obračun nagrad iz poslovne uspešnosti;

 • Obračun avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb;

 • Obračun najemnin;

 • Vlaganje zahtevkov za refundacije;

 • Obračuni drugih dohodkov;

 • Priprava poročil o obračunanih dohodkih.

Kadrovske storitve in pravno svetovanje

 • Vodenje personalne mape za zaposlene (pogodbe o zaposlitvi in aneksi, odmera dopusta, odločbe, odpovedi, evidenca prisotnosti na delu…);

 • Pravno svetovanje pred sklenitvijo delovnega razmerja;

 • Pravno svetovanje ob prekinitvi delovnega razmerja;

 • Priprava delovnopravnih aktov (pravilnik o sistematizaciji delovnih mest, pravilnik o izrabi letnega dopusta, pravilnik o dodatnem izobraževanju, pravilnik o nagrajevanju…);

 • Priprava pogodb (Pogodba o delovnem razmerju, pogodba o štipendiranju, pogodba o uporabi službenega vozila v privatne namene…)

 • Obveščanje o pomembnih zakonodajnih spremembah.

ZAČNIMO Z DELOM

NE ODLAŠAJTE

Izpolnite kontaktni obrazec na desni in si zagotovite vašo individualno ponudbo še danes.

TU SMO DA VAM POMAGAMO

Ne glede na področje, računovodstvo, davčno svetovanje ali poslovno svetovanje, vam lahko pomagamo, da boste pravočasno sprejemali prave odločitve.

  Ime in priimek

  E-mail

  Telefonska številka

  Sporočilo