block

Od 1.12.2018 spremembe na področju obdavčitev transakcij v zvezi z nepremičninami

Najemodajalec se lahko z najemnikom, v skladu z zakonodajo dogovori in od najemnine, ki sicer velja za oproščeno dejavnost plačila DDV, obračunava DDV po predpisani stopnji.

V skladu s prvim odstavkom 45. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) se lahko davčni zavezanec, ki opravlja transakcije, za katere je oprostitev DDV določena v 2., 7. in 8. točki 44. člena tega zakona dogovori z najemnikom, zakupnikom, leasingojemalcem oziroma kupcem nepremičnine, ki je davčni zavezanec in ima pravico do odbitka celotnega DDV, da bo od navedenih transakcij, ki bi morale biti sicer oproščene plačila DDV, obračunal DDV po predpisani stopnji.

Oproščene dejavnosti na katere se nanaša 45. člen ZDDV-1 so:

  • najem oziroma zakup nepremičnin (vključno z lea­singom), razen nastanitev v hotelih ali podobnih nastanitvenih zmogljivostih (vključno z nastanitvijo v počitniških domovih, počitniških kampih ali na prostorih, namenjenih kampiranju), dajanja v najem garaž in površin za parkiranje vozil,  dajanja v najem trajno instalirane opreme in strojev in najema sefov (2. člen ZDDV-1);
  • dobava objektov ali delov objektov in zemljišč, na katerih so objekti postavljeni, razen če je dobava opravljena, preden so objekti ali deli objektov prvič vseljeni oziroma uporabljeni, ali če je dobava opravljena, preden potečeta dve leti od začetka prve uporabe oziroma prve vselitve (7. člen ZDDV-1) in
  • dobava zemljišč, razen stavbnih zemljišč (8. člen ZDDV-1).

Do 30.11.2018 je davčni zavezanec lahko obračunal DDV v skladu s prvim odstavkom 45.člena ZDDV-1, če sta z najemnikom oziroma kupcem nepremičnine, pred opravljeno dobavo davčnemu organu predložila vsak svojo izjavo v elektronski obliki.

S spremembo zakonodaje 1.12.2018, morata davčna zavezanca na zahtevo davčnega organa dokazati obstoj pisnega dogovora o obdavčitvi transakcije v zvezi z nepremičnino, sklenjenega za namene prvega odstavka tega člena pred opravljeno dobavo. Dogovora jima pred opravljeno dobavo, ni potrebno več predložiti v elektronski obliki preko sistema e-davki.

Vsebina pisnega dogovora o izbiri obdavčitve z DDV

Pisni dogovor iz drugega odstavka 45. člena ZDDV-1 vsebuje najmanj jasno izjavo volje, da zavezanca želita, da se transakcija obdavči, identifikacijsko številko za DDV davčnih zavezancev, njuno vlogo pogodbene stranke in navedbo nepremičnine, na katero se dogovor nanaša.

Vir: ZDDV-1

Iskanje po prispevkih

Kategorije

Prijava na e-novice: