Regres 2020

V letu 2024 velja enako kot v letu 2023, in sicer da je regres v višini 100 % zadnje znane povprečne plače v Republiki Sloveniji neobdavčen. Zadnji objavljen podatek povprečne mesečne bruto plače znaša 2.279,52 EUR. Do te višine ni potrebno obračunati dohodnine in prispevkov za socialno varstvo.

Zadnji znani podatek o višini povprečne plače za predpretekli mesec je objavljen na straneh Statističnega urada.

Najnižji znesek regresa je določen z Zakonom o delovnih razmerjih, ki določa, da je delodajalec dolžan izplačati regres za letni dopust zaposlenemu, ki ima pravico do letnega dopusta, najmanj v višini minimalne plače. Od 1. 1. 2023 dalje minimalna plača znaša 1.253,90 EUR za polni delovni čas (Zakon o minimalni plači; Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18). Minimalni znesek regresa je tako 1.253,90 EUR bruto. Morebitna kolektivna panožna pogodba pa lahko določa tudi višji regres od minimalno omenjenega.

Pravica do izplačila regresa je vezana na pravico do letnega dopusta. Če ima zaposleni pravico le do sorazmernega dela dopusta, ima tudi pravico le do sorazmernega dela regresa. Zaposlenemu pripada regres tudi, če ne izkoristi letnega dopusta, čeprav mu pripada. V primeru, da zaposleni zamenja službo, mu mora vsak delodajalec izplačati sorazmerni del regresa (1/12 za vsak mesec zaposlitve). V primeru, da zaposleni sklene delovno razmerje med letom (ali mu preneha delovno razmerje med letom) ima pravico do sorazmernega dela regresa (1/12 za vsak mesec zaposlitve). Če delodajalec delavcu kljub pravici do sorazmernega dela regresa izplača celotni regres, se razlika izplačila nad pravico šteje za drug prejemek iz delovnega razmerja, ki se v celoti všteva v davčno osnovo za dohodnino in prispevke.

Rok za izplačilo regresa je do 1. julija 2024. V primeru likvidnostnih težav se lahko regres izplača najpozneje do 1. novembra 2024.

Iskanje po prispevkih

Kategorije

Prijava na e-novice: