Ne glede na možnost kasnejše predložitve davčnega obračuna, rok za plačilo obveznosti po obračunu (tako za DohDej, kakor tudi DDPO) ostane nespremenjen. To pomeni, da morajo davčni zavezanci razliko po obračunu plačati najkasneje 30. 4. 2014 (301. in 307.c člen ZDavP-2; oziroma 2. odst. 370. člena ZDavP-2 ).

Več: DURS

Iskanje po prispevkih

Kategorije

Prijava na e-novice: