Sprememba cen in trošarin za cigarete 1. aprila 2016

Družba Tobačna Ljubljana, d.o.o., je prijavila spremembe DPC svojih cigaret, ki bodo pričele veljati na dan 1. 4. 2016. Zavezanci so v tem primeru dolžni opraviti popis zalog cigaret na dan 31. 3. 2016 in pristojnemu finančnemu uradu dostaviti obračun [...]