Družba Tobačna Ljubljana, d.o.o., je prijavila spremembe DPC svojih cigaret, ki bodo pričele veljati na dan 1. 4. 2016. Zavezanci so v tem primeru dolžni opraviti popis zalog cigaret na dan 31. 3. 2016 in pristojnemu finančnemu uradu dostaviti obračun razlike trošarine do 15. 4. 2016. Obveznost za plačilo razlike trošarine zapade v plačilo na dan 30. 5. 2016.

Več: FURS

Iskanje po prispevkih

Kategorije

Prijava na e-novice: