Ali si lahko vodim računovodstvo sam?

Zakon o gospodarskih družbah določa, da morajo družbe in podjetniki voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti v skladu s tem zakonom ter slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, če zakon ne določa drugače. V Sloveniji ni [...]

Minimalna plača v letu 2022 (od 1.1.2022)

Minimalna plača v letu 2022 za delo s polnim delovnim časom od 1. januarja 2022 dalje znaša 1.074,43 evrov (bruto). Novo določeni znesek velja za delo, opravljeno od 1. januarja 2022 dalje. Neto minimalna plača brez dodatkov in ob upoštevanju [...]

2022-01-31T10:50:25+01:0006.01.2022|Dohodnina, Plače, Prispevki, Razno|

Hramba poslovne dokumentacije

Vsaka organizacija je dolžna hraniti računovodske listine, poslovne knjige in drugo dokumentacijo, ki nastane v času poslovanja. Katero poslovno dokumentacijo je treba shranjevati, na kakšen način in kakšni so roki za hrambo poslovne dokumentacije, predpisujejo naslednji zakoni in predpisi: Zakon [...]

2022-12-07T11:12:46+01:0029.11.2021|Davki, DDPO, DDV, Dohodnina, Plače, Prispevki|

Odpravnina v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovni razlogov

Aktualne razmere, ki jih povzroča epidemija koronavirusa in z njo povezane poslovne težave, marsikaterega delodajalca postavijo pred odločitev, odpuščati ali propasti. Zato je dobro poznati postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov in pripadajočo odpravnino. Delodajalec, ki odpove pogodbo [...]

2021-04-07T09:27:54+02:0007.04.2021|Dohodnina, Plače, Prispevki, Razno|

Minimalna plača v letu 2020 (od 1.1.2020)

Minimalna plača v letu 2020 za delo s polnim delovnim časom od 1. januarja 2020 dalje znaša 940,58 evrov (bruto). S sprejetjem novele zakona o minimalni plači se minimalna plača za polni delovni čas od 1. januarja 2019 s sedanjih [...]

2021-01-03T13:11:49+01:0003.01.2020|Dohodnina, Plače, Prispevki, Razno|
Go to Top