DDV klavzula vezana na 94. člen ZDDV-1 ali 42. člen ZDDV-1?

Ker so se v preteklosti pogosto pojavljale dileme katera je prava DDV klavzula na računih malih davčnih zavezancev, ki nimajo pridobljene identifikacijske številke za davek na dodano vrednost in hkrati opravljajo oproščeno dejavnost, je Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije sprejela naslednjo stališče specifično vezano na zdravstvene zavode, ki se smiselno uporablja tudi za vse druge pravne subjekte s podobnim poslovanjem in statusom malega davčnega zavezanca.

»Zdravstveni zavodi, ki niso identificirani za DDV (so mali davčni zavezanci), v zadnjem času na Zvezo RFR pogosto naslavljajo vprašanje glede klavzule, ki naj bi jo navajali na izdanih računih za svoje storitve. Menijo, da se navaja klavzula »Oproščeno DDV po 42. členu ZDDV-1.

Odgovor: Klavzula »Oproščeno DDV po 42. členu ZDDV-1« je po mnenju Zveze RFR zavajajoča. Pravna podlaga (torej razlog) za to, da mali davčni zavezanec ne obračuna DDV, je v 94. členu ZDDV-1, in ne v 42. členu istega zakona. Na tega se sklicujejo le davčni zavezanci, identificirani za DDV. Klavzula na računih malih davčnih zavezancev pravzaprav sploh ni predpisana (141. člen P-ZDDV-1), je pa priporočljivo, da mali davčni zavezanci vseeno pojasnijo, zakaj DDV ni obračunan. To lahko storijo s klavzulama »Nisem davčni zavezanec po 94. členu ZDDV-1« ali »Nisem zavezanec za DDV« ali navedejo drugo podobno sklicevanje.«

Za male davčne zavezance smiseln sklic na 94. člen ZDDV-1.

Navedeno pomeni, da je smiselno, da mali davčni zavezanec, to je davčni zavezanec, ki nima pridobljene ID številke za DDV, na računu uporablja klavzulo, ki se sklicuje na oprostitev po 94. členu ZDDV-1, saj dejstvo, da nima ID številke za DDV pomeni, da njegovi obdavčljivi dohodki ne dosegajo 50.000 EUR iz 1. odstavka 94.člena ZDDV-1 in je ravno zato mali davčni zavezanec. V kolikor pa bi imel pridobljeno ID številko za DDV in bi tako opravljal tako obdavčljivo, kot tudi neobdavčljivo dejavnost, bi pa na računih v primeru opravljenih zdravstvenih storitev bila primerna DDV klavzula, ki se sklicuje na oprostitev iz 42. člena ZDDV-1.