Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije zaradi vsebinskih sprememb pri poročanju podatkov o osnovi, nadomestilih plače, plačanemu prispevku in obdobjih zavarovanja ter zaznanih tehničnih težavah pri posredovanju teh podatkov, izjemoma podaljšuje predpisan rok za posredovanje teh podatkov do 31.5.2014.

Več: ZPIZ