Od 1. novembra 2016 dalje bo elektronski način vročanja veljal tudi za sklepe o davčni izvršbi, s katerimi se izterjujejo neporavnane davčne obveznosti. Gre za zelo pomembne akte, zato vse poslovne subjekte pozivamo, da (če še niso) uredijo vse potrebno, za uspešno prejemanje elektronsko vročenih dokumentov.

V sistemu eVročanja sta po novem spodnja dva sklepa o davčni izvršbi, ostali dokumenti iz skupine Postopki izvršbe, se še vedno vročajo na ustaljen način v papirni obliki.

1) Sklep o davčni izvršbi na dolžnikove denarne prejemke (zavezanec lahko nastopa v vlogi delodajalca oziroma izplačevalca prejemkov kot tudi v vlogi dolžnika).
2) Sklep o davčni izvršbi na dolžnikova denarna sredstva (zavezanec nastopa v vlogi dolžnika).

Pri tem opozarjamo, da pravna oseba bo oba sklepa prejela vedno v portal eDavki, medtem ko fizična oseba, ki opravlja dejavnost, bo Sklep o davčni izvršbi na dolžnikove denarne prejemke (ko nastopa v vlogi delodajalca), prejela v portal eDavki v profil FOD. Sklep o davčni izvršbi na dolžnikove denarne prejemke (ko nastopa v vlogi dolžnika) in Sklep o davčni izvršbi na dolžnikova denarna sredstva, pa v portal eDavki v profil FO samo, če se je prostovoljno prijavila v sistem eVročanja kot fizična oseba, sicer prek pošte v papirni obliki na naslov za vročanje.

Vir: eDavki