Tako kot vsako leto, morajo vsi zavezanci, fizične osebe, ki so v letu 2015 drugim fizičnim osebam ali tujim pravnim osebam oddajali premično ali nepremično premoženje v najem v in izven Republike Slovenije, morajo dosežene dohodke napovedati pri finančni upravi do 15. 1. 2016. Pri tem gre za dohodek iz oddajanja premoženja v najem, ki ga zavezanci ne dosegajo v okviru opravljanja dejavnosti.

Napoved se odda na predpisanem obrazcu osebno ali po pošti. Napoved je mogoče oddati tudi elektronsko prek sistema eDavki.
Dohodnina od dohodka iz oddajanja premoženja v najem se odmeri po stopnji 25 % od davčne
osnove, pri čemer je davčna osnova doseženi dohodek iz oddajanja premoženja v najem, zmanjšan za 10 % normiranih stroškov ali za dejanske stroške vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja, če jih v času oddajanja premoženja v najem plačuje najemodajalec sam.
Več: FURS