Vezana knjiga računov

Zavezanci, ki izdajajo račune pri gotovinskem poslovanju brez uporabe primernega računalniškega programa oziroma elektronske naprave, morajo od vključno 31. januarja 2015 dalje izdajati račune iz posebne vezane knjige računov.

Knjigo vezanih računov je mogoče kupiti v knjigarnah, pred uporabo, pa jo je potrebno registrirati pri finančnem uradu.

Zavezanci za davek, za katere je predpisano vlaganje davčnih obračunov, napovedi in drugih vlog oziroma obrazcev elektronsko, preko portala eDavki, morajo vezano knjigo računov potrditi elektronsko preko portala eDavki z vpisom serijske številke vezane knjige računov.
Ostali zavezanci za davek vezano knjigo računov predložijo v potrditev tudi osebno na finančnem uradu. Za ta namen bo v soboto 31.1.2015 organizirano dežurstvo na sedežih finančnih uradih. Če posredujejo podpisano vlogo po pošti na pristojni finančni urad, bodo potrdilo prejeli naknadno prek navadne pošte. Datum potrditve vezane knjige računov bo v tem primeru datum, ko bo pristojni finančni urad prejel vlogo.
Več: FURS

Iskanje po prispevkih

Kategorije

Prijava na e-novice: