30. septembra se izteka rok, do katerega mora član vložiti izstopno izjavo, da mu preneha članstvo v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) v naslednjem koledarskem letu, torej 1.1.2015. Član lahko izstopi iz članstva na podlagi pisno podane izjave o izstopu iz članstva. Izstopno izjavo lahko vloži član sicer kadarkoli med letom. V primeru izstopa iz članstva, je član dolžan plačati članarino za obdobje do prenehanja članstva.

Vir: OZS

Podobno lahko član Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) izstopi iz GZS z dnem 1. januarja v prihodnjem koledarskem letu, če poda pisno izstopno izjavo, ki jo GZS prejme najkasneje do 1. oktobra tekočega leta.

Vir: GZS