Ajpes je zagnal aplikacijo za vpis podatkov v register dejanskih lastnikov. Register dejanskih lastnikov (RDL) je baza podatkov, v kateri so zbrani podatki o dejanskih lastnikih z namenom zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma.

Pravne osebe morajo svoje dejanske lastnike vpisati v RDL do 19.1.2018 oziroma v osmih dneh od vpisa pravne osebe v Poslovni register Slovenije (PRS) ali davčni register (velja za pravne osebe, ki niso vpisane v PRS). Spremembe podatkov o dejanskih lastnikih pa je potrebno vpisati v osmih dneh od nastanka spremembe.

Vzpostavitev registra temelji na Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1). Register dejanskih lastnikov oz. fizičnih oseb, ki so končni lastnik podjetja, vzpostavlja in ga bo vodila Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes).

Dejanske lastnike morajo v register vpisati pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije, ter tuji skladi, tuje ustanove ali podobni subjekti tujega prava, ki jim pri poslovanju nastanejo davčne obveznosti v Sloveniji. Med zavezanci, ki morajo ugotavljati te podatke, sta tudi Slovenski državni holding in Družba za upravljane terjatev bank.

Podatkov o dejanskih lastnikih v register ni potrebno vpisati:

  • enoosebnim družbam z omejeno odgovornostjo (pri katerih je edini družbenik hkrati edini zastopnik družbe),
  • neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom ter,
  • gospodarskim družbam na organiziranem trgu, na katerem morajo v skladu z zakonodajo EU ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu.

Več informacij na: AJPES

Iskanje po prispevkih

Kategorije

Prijava na e-novice: