21. 10. 2017 začne veljati novela Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-D), ki po novem določa, da se mora delavec najkasneje v treh delovnih dneh po vročeni odpovedi prijaviti v evidenco iskalcev zaposlitve. Evidenca iskalcev zaposlitve pa ni enaka, kot evidenca brezposelnih oseb. V kolikor se delavec ne bo pravočasno prijavil v evidenco iskalcev zaposlitve, bo prve tri mesece njegovo nadomestilo za brezposelnost znašalo zgolj 60 % od osnove (vendar ne manj kot 350 EUR), namesto 80 %. Prejemniku denarnega nadomestila z nižjo ali srednješolsko izobrazbo, ki bo v času upravičenosti do denarnega nadomestila sklenil delovno razmerje s polnim delovnim časom, bo zavod do izteka obdobja, vendar največ 12 mesecev po zaposlitvi, izplačeval spodbudo za zaposlovanje v velikosti 20 % od zadnjega izplačanega neto zneska denarnega nadomestila. Do spodbude sicer ne bodo upravičeni udeleženci javnih del in pa tisti, ki so pridobili izobrazbo za deficitaren poklic.

Ob prvi kršitvi obveznosti bodo prejemniki denarnega nadomestila sankcionirani v obliki znižanja denarnega nadomestila za 30 % oziroma največ do minimalnega zneska denarnega nadomestila (350 EUR bruto) namesto takojšnjega prenehanja. Ob ponovni kršitvi pa bo prejemnik izgubil pravico do nadomestila (kot posledico prenehanja vodenja v evidenci brezposelnih oseb).

Vir: UL RS 55/17

Iskanje po prispevkih

Kategorije

Prijava na e-novice: